Minecity.cz

Pravidla serveru

1 § Sb., Obecné pravidla:

 1. Pravidla jsou závazná pro všechny hráče serveru (včetně VIP hráčů).
 2. Neznalost pravidel neomlouvá.
 3. Administrátoři si vyhrazují právo kdykoliv pravidla změnit.
 4. Je zakázáno pojmenovávat postavy v podobném znění, jako jsou nicky administrátorů, builderů. Jejich seznam najdete na stránkách serveru.
 5. Hráči musí dodržovat platné zákony České a Slovenské republiky – nebudou tolerovány jakékoliv projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu, homofobie.
 6. Je zakázáno užívat vulgárního výrazu jako názvu postavy, či stavět z blocků vulgární nápisy, znaky, obrázky a podobně.
 7. Administrátor, moderator, builder je autorita serveru a bude hráčem také tak respektována.
 8. Je zakázáno využívat na Teamspeaku jiného nicku, nežli herního.

2 § Sb., Administrátorský tým:

 1. Členové týmu jsou všichni Administrátoři, moderátoři a buildeři.
 2. Rozhodnutí člena Admin-teamu je konečné a závazné. Není proti němu odvolání.
 3. V případě nesouhlasu s builderem, je možné se odvolat u administrátora.

3 § Sb., Komunikace:

 1. Hráč je povinen dodržovat základy slušného chování ve společnosti, dodržovat nevulgární mluvu.
 2. Je zakázáno vulgárně i nevulgárně urážet, ponižovat a jinak obtěžovat ostatní hráče.
 3. Je zakázáno jakkoliv spamovat globální i soukromý chat.
 4. Kyberšikana se trestá permanentním banem na IP adresu.
 5. Zákaz propagování jiných serverů a reklam pomocí cedulek nebo staveb – IP ban.

4 § Sb., Stavby, stavění, těžba:

 1. Hráčům je zakázáno stavět, či jakkoliv jinak upravovat krajinu v bezprostředním okolí města (cca 500 blocků) bez souhlasu starosty města.
 2. Je zakázáno jakkoliv devastovat krajinu (např. povrchová těžba), písek se NESMÍ těžit nikde jinde než v písečném dole (/warp doly). V opačném případě je nutné krajinu upravit tak, aby nešlo poznat, že se tam někdy těžilo.
 3. Je přísně zakázáno ničit estetický vzhled krajiny stavbou sloupů např. 1×1, či děr o stejných rozměrech.
 4. Ponechávání korun stromů bez kmene je trestné.
 5. Je zakázáno stavět budovy z netheracku, cobblestone a dirtu. Vyjímka je možná pouze pokud bude dům vypadat hezky (posoudí administrátor). V opačném případě může být tato stavba bez varování smazána.
 6. Je zakázáno stavět létající budovy nebo plochy v nouzovém případě se můžete domluvit adminem o porušení tohoto paragrafu (dočasné lešení, létající ostrovy).
 7. Po postavení jakékoliv stavby je nutné požádat moderátora nebo administrátora o zabezpečení pozemku reskou.

5 § Sb., Bugy, cheating, podvody, griefing:

 1. Je zakázano jakkoliv zneužívat evidentních chyb hry (využívání nebo nenahlášení chyb se trestá).
 2. Je zakázáno použití jakýchkoliv X-ray módů, X–ray grafických balíků, fly módů a externích programů zvýhodňující hru, tyto přestupky budou okamžitě trestány pernamentním banem.
 3. Využívání bugu i nenahlášení bugu se trestá.
 4. Zákaz griefování.
 5. Přísný zákaz bezvýznamně rozlévat lávu a vodu (ve svojí residenci samozřejmě můžete). Stejně tak jako jakékoli zbytečné ničení přírody.
 6. Je zakázáno podvodné obchodování (nesplnění předem dohodnutých podmínek obchodu = nezaplacení, nedodání materiálu a podobně

6 § Sb., Reklama, spam, poplašné zprávy:

 1. Je zakázáno jakkoliv spamovat globální i soukromý chat.
 2. Je zakázáno propagovat pomocí chatu nebo cedulek jakoukoli reklamu. Stejně tak i reklama postavená z bloků. Kdo bude přistižen, bude trestán permanentním IP banem.
 3. Je zakázáno lživé uvedení nepravdivých informací, poplašné zprávy a jiné porušení, jakoukoliv formou lži (lagy, padaní serveru či jiné další problemy) po upozornění, bude daný hráč potrestán.

7 § Sb., Po administrátorech nežádejte:

 • Administrátorská práva (OP, jiné posty), give, den, vypnutí jakékoliv další funkce či úpravu nastavení serveru. Pokud se chcete ucházet o konkrétní post, použijte furmulář na fóru!

8 § Sb., Tresty za porušení pravidel:

 1. O druhu a délce trestu rozhoduje pouze administrátor nebo moderátor, nikdo jiný nemá tuto pravomoc.
 2. Administrátoři si vyhrazují právo potrestat jakékoliv nekorektní jednání nevymezené pravidly.
 3. Screenshoty se všeobecně nepovažují za průkazný materiál, jde-li o důkaz jednání v chatu. Administrátor na ně může dle vlastního zvážení brát zřetel.
 4. Základním průkazným materiálem je výpis z logu, nebo výpověď relevantního svědka. Tuto relevantnost posuzuje sám Administrátor.

9 § Sb., Města a vesnice:

 1. Založit město může jakýkoliv hráč po dodržení níže uvedených podmínek:
  1. Vesnice se zakládají od 5 – 10 hráčů. Pokud je tento počet vyšší jak 11 lidí z vesnice se stává město. Při velkém počtu vesnic a měst se začnou zamítat žádosti o další vesnice a města.
  2. Jeden hráč nesmí bydlet ve více než jedné vesnici či městě. Pokud to bude zjištěno, má automaticky ban na týden (záleží také na administrátorovi, jak posoudí situaci).
  3. Tvar brány je libovolný, dle potřeby a architektury města.
  4. U brány musí být informační nástěnka s názvem města, jeho velikostí, aktuálním starostou a jeho platným zástupcem.
  5. V okolí brány jsou zakázány volně stojící tabule, shop-bedny.
  6. Warp i protekt na vesnici/město vytváří administrátor/builder na to stanoven.
  7. Vesnice a město musí mít postavenu radnici, cesta k radnici musí být označena, pokud se nenachází radnice hned u brány.
  8. Povinné stavby pro vesnici/město : radnice, náměstí, park, popřípadě další veřejné stavby.
  9. Vesnice a města musí mít chodníky o šířce min. 3 bloky, na chodnících nesmí být žádné překážky typu reklamní cedulky, truhly a další bloky.
  10. Chodníky musí být osvětleny (je nám jedno, jestli použijete glowstone nebo torch, vyhněte se ale nadměrnému používání lávy).
  11. Města musí být od sebe dostatečně vzdálena, není možné postavit město kousek od jiného města (500 bloků minimálně, a platí to i pro vesnice.
  12. Každá radnice je povinna mít část nástěnky pro zprávy adminů.
  13. Warp města/vesnice se vytvoří jenom za dodržení výše uvedených podmínek.
  14. Pravidelně se vesnice/města kontrolují. V případě zjištění nedostatků je majitel města/vesnice upozorněn na nedostatky, které musí v daném časovém limitu odstranit. Pokud se tak nestane, bude warp odebrán.
  15. Žádosti o založení města vkládejte na fórum, je zde i následné potvrzení či zamítnutí.

 2. Starosta vesnice/města je povinen uposlechnout výzvy od administrátorů na nástěnce.
 3. Starosta (případně zástupce) je povinen sám od sebe kontrolovat stav města a odstraňovat nedostatky (např. nedosekané stromy, či jinak zpustošená krajina).
 4. Starosta má právo zažádat o smazání domu, pokud je majitel trvale zabanovaný, či stav jeho domu není zrovna nejlepší a majitel nereaguje na upozornění formou cedule u jeho domu po dobu 7 dní, administrátoři jej odstraní.
 5. Brány v zanedbaných a nevzhledných vesnicích/městech budou bez náhrady mazány.
 6. Ve vesnici/městě musí být obytné budovy, město nesmí být složeno jen z obchodů.
 7. Okolní krajinu je třeba udržovat v přijatelném stavu – odstraňovat nedosekané stromy, sloupy 1×1 a další prvky, které okolní krajinu pustoší.
 8. Vesnice/město by mělo do krajiny zapadnout, pokud budou potřeba nějaké úpravy typu zarovnávání terénu, je třeba poté krajinu upravit, ať pěkně navazuje a nevypadá to nepřirozeně.
 9. O úpravu terénu se postará samotný hráč. Terénní úpravu pro hráče nesmí dělat Administrátor ani builder využívající wordedit.

Uživatel

Minecraft server

IP: mc.minecity.cz
IP: mc.craftpark.cz
Offline
Žádný hráč online.

TS3 server

IP: ts3.minecity.cz
Offline

Shoutbox

Pro chatování musíte být přihlášen(a).